ਸੰਵਿਧਾਨ

⇒ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਜਿ:) ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 8 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੁਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਫਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ.