ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ: ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ (ਚਰਚਾ: ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ)